Music Grade 10: Learner’s textbook by Marianne Feenstra et al.

R310.00

English

ISBN 978-0-9946624-0-8

First edition, second impression January 2017

Covers the curriculum content of Grade 10 for WAM, Jazz and IAM, Topics 2 and 3. A resource CD with all relevant music examples (audio and scores) are included.

EXTRACT

 

Afrikaans

ISBN 978-0-9946624-9-1

Eerste hersiene uitgawe, eerste druk Januarie 2017

Hierdie boek dek die kurrikuluminhoud van Graad 10 vir WKM, Jazz en IAM, Tema 2 en 3. ‘n Hulpbron-CD met al die relevante musiekvoorbeelde (klank en bladmusiek) is ingesluit.

UITTREKSEL: Verwys na die Engelse boek om ‘n idee te kry van die uiteensetting.

    • R