Music Grade 10: Teacher’s Guide by Marianne Feenstra et al.

R245.00

English

ISBN 978-0-9946624-2-2

First edition, first impression July 2015

This guide offers additional information for teaching each topic (Topic 1-3) and all streams (WAM, Jazz and IAM) of Music in Grade 10. It includes a resource CD with additional audio-visual examples. It also provides a useful lesson planner for each term, ensuring that all curriculum content is covered within the limits of a normal school day.

EXTRACT

 

Afrikaans

ISBN 978-0-9946625-7-6

Eerste uitgawe, eerste druk Maart 2016

Hierdie gids bied aanvullende inligting vir die onderrig van Tema 1-3 in alle strome (WAM, Jazz en IAM) in Graad 10 Musiek. Dit bevat ‘n CD met addisionele oudiovisuele voorbeelde. Verder bied dit ‘n nuttige lesbeplanner vir elke kwartaal om te verseker dat die kurrikuluminhoud binne die perke van ‘n normale skooldag gedek word.

UITTREKSEL: Verwys na die Engelse boek om ‘n idee te kry van die uiteensetting.

    • R