Music Grade 11: Teacher’s Guide by Marianne Feenstra et al.

R215.00

English

ISBN 978-0-9946624-5-3

First revised edition, first impression July 2018

This guide offers additional information for teaching each topic (Topic 1-3) and all streams (WAM, Jazz and IAM) of Music in Grade 11. It includes a resource DVD with memorandums and additional audio examples. Additionally, it provides a useful lesson planner for each term, ensuring that all curriculum content is covered within the limits of a normal school day.

 

Afrikaans

ISBN 978-0-9946625-4-5

Eerste hersiende uitgawe, tweede druk August 2018

Hierdie gids bied aanvullende inligting vir die onderrig van Tema 1-3 in alle strome (WAM, Jazz en IAM) in Graad 11 Musiek. Dit bevat ‘n DVD met memorandums en addisionele klankvoorbeelde. Verder bied dit ‘n nuttige lesbeplanner vir elke kwartaal om te verseker dat die kurrikuluminhoud binne die perke van ‘n normale skooldag gedek word.

    • R